Tancujeme, spievame a hráme doma ---- DFS Zemplínik--------FS Zemplin 
   
                               

Ružinovský folklórny festival Bratislava

FS Zemplín sa predstaví so svojim programom "Zemplín ľubojsc moja" na Folklórnom festivale Ružiov, v Bratislave.

„Zemplín, ľubojsc moja“ - Dokumentárny prierez práce choreografa, pedagóga, osvetového pracovníka, výskumníka a dlhoročného umeleckého vedúceho Folklórneho súboru Zemplín Milana Hvižďáka pri príležitosti jeho 80. narodenín.

Vďaka „ujovi“ sa FS Zemplín v tomto programe prezentuje svojimi prekrásnymi  tancami, spevmi a hudbou, pre ktoré celý doterajší život žil, chodil po výskumoch, zbieral, uchovával pre nasledujúce generácie, aby dedičstvo predkov Milana Hvižďáka ostalo navždy zachované, aby sa pamätalo na Zemplín, ako na kraj, kde pracovali nesmierne pracovití a húževnatí ľudia, ktorí nielen pri práci, ale aj pri spoločenských udalostiach sa vedeli zabávať, vedeli si pospievať, zatancovať si. Tento výnimočný človek, folklorista nič si nenechal pre seba, vytrvalo učil tancovať, vnímať folklór, ako nevyčerpateľnú studnicu dedičstva, generácie ľudí, ktorí folklór nosia v srdci, ktorí sa aj venujú folklóru, ktorých deti, ba aj vnuci sú pokračovateľmi tradícií Zemplínu.
Zaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovať

 Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín, ďakujú mestu Michalovce, zriaďovateľovi Zemplínskemu osvetovému stredisku Michalovce a sponzorom Termostav-Mráz s.r.o., Košice, Sladovňa a.s., Michalovce, Ingema s.r.o., Michalovce ako aj nemenovaným sponzorom, za finančnú podporu v roku 2019, vďaka, ktorej mohla byť zrealizovaná zahraničná prezentácia v Indii.                                                                            www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

Veľká noc
6.04.2020 ...viac

Druhé usmernenie Min. šk. so šírením koronavírusu.
10.03.2020 ...viac

!!!!! Informácie školy k vírusu !!!!!
9.03.2020 ...viac

INDICKÉ ZLATO CESTUJE DOMOV
14.10.2019 ...viac

Zápis_šk. roku 2019/2020
29.08.2019 ...viac

Rozvrh hodín 2019/2020
3.09.2018 ...viac

Dnes je , meniny má