Iconito & FS Zemplín

Korene 

Ocenenia doma...

Ocenenia zo Slovenska...

2007 - Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja pri oslavách 50. výročia vzniku súboru.

2007 - Zemplínske múzeum udeľuje pamätnú medailu pri príležitosti 50. výročia vzniku súboru

2007 - Cena Matice slovenskej za vzácny prínos k rozvoju národnej a tradičnej kultúry pri 50. výročí vzniku FS Zemplín

1977 - Národné osvetové centrum udeľuje FS Zemplín Medailu Daniela Gabriela Licharda

1988 - KOS Košice udeľuje súboru pri príležitosti svojho vzniku pamätnú plaketu za zásluhy pri jeho budovaní a dobrú spoluprácu

1987 - Čestné uznanie za vynikajúcu reprezentáciu Východoslovenského folklóru doma i v zahraničí  pri príležitosti 30.výročia založenia súboru udeľuje KOS v Košiciach

1987 - Osvetový ústav v Bratislave udeľuje Zlatú plaketu o zásluhy na rozvoj ZÚČ Milanovi Hvižďákovi

1984 - Čestné uznanie za aktívny podiel na príprave a realizácii Dni priateľstva kultúry Východoslovenského kraja v Zakarpatskej oblasti USSR.

1982 - Čestné uznanie pri príležitosti 25. výročia jeho založenia udelil Východoslovenský krajský národný výbor odbor kultúry

1980 - Čestné uznáni FS Zemplín za významní podíl na úpešném konáni kultúrní a společenské části Československé spartakiády 1980 udelil Ministr kultury České socialistické republiky, Praha ,

1980 - Diplomza dlhoročnú činnosť a úspešnú reprezentáciu na ČSS ´80 v Prahe udelil Krajský výbor odborového zväzu pracovníkov umenia, kultúry a spoločenských organizácií v Košiciach

1978 - Cenu Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach za rok 1977 pri príležitosti vyhlásenia Košického vládneho programu za zásluhy pri rozvoji socialistickej kultúry vo Východoslovenskom kraji

1977 - Diplom k 20.výročiu založenia súboru za úspešnú prácu a reprezentáciu v oblasti spracovávania ľudového tanca, spevu a hudby udelil Osvetový ústav v Bratislave

1977 - Plaketu za zásluhy o rozvoj Východoslovenského kraja pri príležitostí 20. výročiu vzniku udelilo Predsedníctvo Východoslovenského krajského výboru KSS v Košiciach

1977 - Čestné uznanie za 20. ročnú úspešnú činnosť a rozvoj ZUČ vo Východoslovenskom kraji udelilo Krajské osvetové stredisko v Košiciach

1975 - Prezidentom republiky udelené štátne vyznamenanie „ Za zásluhy o výstavbu“,

1972 - Čestné uznanie  z príležitosti 15. výročia vzniku súboru za jeho mimoriadne úspešnú tvorbu v oblasti tanečného, hudobného a piesňového folklóru udelil Osvetový ústav v Bratislave

1972 - Čestné uznanie za úspešnú 15 ročnú činnosť a propagáciu Východoslovenského folklóru doma a v zahraničí udelil Východoslovenský krajský národný výbor, odbor kultúry, Košice

1969 - Čestné uznanie  za obetavú prácu pri výstave mesta k 25. výročiu oslobodenia Michaloviec Sovietskou armádou udelil MsV-KSS a rada MsNV v Michalovciach,

1967 - Pochvalné uznanie pri príležitosti 10. výročia založenia súboru za jeho doterajšiu úspešnú umeleckú činnosť udelil Osvetový ústav v Bratislave


Zaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovať

Folklórne združenie Zemplín a Detský folklórny súbor Zemplínik, ďakuje za vydanie CD, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín, ďakujú mestu Michalovce, zriaďovateľovi Zemplínskemu osvetovému stredisku Michalovce a sponzorom Termostav-Mráz s.r.o., Košice, Sladovňa a.s., Michalovce, Ingema s.r.o., Michalovce ako aj nemenovaným sponzorom, za finančnú podporu v roku 2019, vďaka, ktorej mohla byť zrealizovaná zahraničná prezentácia v Indii.                                                                            

Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín ďakujú mestu Mestu Michalovce za finančnú podporu doplnenie krojovej výbavy k novopripravovanému programu, ktorý bude uvedený v roku 2021.
   
www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

Rozvrh hodín pre šk. rok 2021/2022
30.08.2021 ...viac

VYUČOVANIE OD 10.5.2021 !!
7.05.2021 ...viac

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK DO DFS ZEMPLÍNIK
8.09.2020 ...viac

USMERNENIE K OTVORENIU FS ZEMPLÍN
9.06.2020 ...viac

Veľká noc
6.04.2020 ...viac

Druhé usmernenie Min. šk. so šírením koronavírusu.
10.03.2020 ...viac

!!!!! Informácie školy k vírusu !!!!!
9.03.2020 ...viac

INDICKÉ ZLATO CESTUJE DOMOV
14.10.2019 ...viac

Zápis_šk. roku 2019/2020
29.08.2019 ...viac

Dnes je , meniny má