62. Zemplínske slávnosti Michalovce, v dňoch 12. - 13.8.2022

Veľká noc

Po fašiangoch, období výdatného hodovania, zabíjačiek, svadieb, fašiangových sprievodov, zábav prichádza v cirkevnom roku na rad veľký pôst, obdobie skromnosti, kajúcnosti a postenia. Pôst mal pripraviť človeka na slávenie Veľkej noci. Začínalo sa obdobie, keď sa nesmelo tancovať ani spievať, mládež, aby ju muzika nepokúšala, pochovala basu. Zima pomaly stráca silu, zubaté slnko zohrieva vzduch, miestami sa začína zelenať tráva. Veľká noc je spojená s príchodom jari a ľudové zvyky, ktoré sa v tomto období uskutočňovali, mali zabezpečiť dobrý začiatok hospodárskeho roka: hojnosť, zdravie ľudí aj dosť dobytka. K hlavným symbolom Veľkej noci patrí voda. Voda mala očistný, ale i ozdravujúci charakter.
Veľká noc sa slávi prvú nedeľu po prvom splne mesiaca po jarnej rovnodennosti. Veľkonočná nedeľa je pohyblivý sviatok a môže pripadnúť na čas od druhej polovice marca do konca apríla. Tradície a zvyky patria neodmysliteľne k tomuto sviatku.
Pôstne obdobie sa začínalo Popolcovou (ľudovo Škaredou) stredou. Na Popolcovú stredu kňaz v chrámoch popolom značí čelá veriacich a odrieka formulku: „Prach si a na prach sa obrátiš.“ Ide o gesto pripomínajúce ľudskú pominuteľnosť a potrebu pokánia.

Týždeň pred Veľkonočnou nedeľou je Kvetná nedeľa, ňou sa začína veľkonočné obdobie. Po Kvetnej nedeli prichádza Zelený štvrtok, Veľký piatok (je koniec pôstu) a Biela sobota (podľa kresťanstva trvá veľkonočné obdobie štyridsať dní od Bielej soboty do dňa Nanebovstúpenia Pána).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvetná nedeľa – posledná nedeľa pred Veľkou nocou. Táto nedeľa bola vždy radostným časom prebúdzania sa prírody k novému životu. Rozkvitnuté ratolesti vŕby sú prvým pozdravom jari. Rozkvitnuté vŕbové prútiky dostali pre nežný tvar svojich súkvetí (jahniad) množstvo mien: kozičky, mačičky, baburiatka, jahňadky... Rozkvitnuté vŕbové prútiky si veriaci na Kvetnú nedeľu prinášajú do kostola, kde si ich dávajú posvätiť svätenou vodou. Doma ich dávame za obrázky svätých alebo krížov, aby nás ochraňovali od ohňa. V kostole sa spievali pašie – príbeh umučenia Krista. Na Kvetnú nedeľu sa vynášala Morena.
Zelený štvrtok – posledný týždeň pred Veľkou nocou znamenal zintenzívnenie príprav na tento sviatok v duchovnom aj materiálnom živote našich predkov. Veriaci si na Zelený štvrtok pripomínajú Večeru Pánovu (poslednú večeru) – veľkonočnú večeru Ježiša Krista. Na Zelený štvrtok sa zaväzujú zvony, to znamená, že v chrámoch umĺkne organ a namiesto hlaholu zvonov sa rozhrkocú rapkáče a klopačky. V minulosti chodili chlapci z jedného konca dediny na druhý a rapkáčmi oznamovali začiatok posvätného predveľkonočného ticha bez zvonov. Skoro ráno na Zelený štvrtok, ešte pred východom slnka, sa dievčatá česali pod vŕbou, pričom odriekali: „Vŕba, vŕba zelená, daj mi vlasy na dva pásy.“ Na Zelený štvrtok sa pripisovali liečivé vlastnosti niektorým rastlinám (napr. pľúcniku), strava mala byť tiež zelená. Jedol sa špenát s vajcom. Varili sa pôstne jedlá z lístkov čerstvej púpavy, šťaveľa, medvedieho cesnaku, mladej žihľavy.
Veľký piatok – druhý deň posledného trojdnia, mal byť preniknutý duchom kajúcnosti, odriekania a rozjímania. Spievajú sa pašie o tom, ako Ježiša zatkli v Getsemanskej záhrade. V katolíckych kostoloch sa na bočnom oltári pripravuje Boží hrob so sochou ležiaceho mŕtveho Krista, ku ktorému sa chodia veriaci na Bielu sobotu modliť. Na Veľký piatok sa dodnes dodržiava prísny pôst, vykonávali sa aj magické úkony: ranné umývanie sa v tečúcej vode, dievčatá hovorili: „Teč, vodička čistá od Pána Krista, ty omývaš drevo a kamene, umy aj mňa, hriešne stvorenie.“ Verilo sa, že Veľký piatok je vhodný na štepenie ovocných stromčekov. Nesmela sa „hýbať zem“, lebo by sa mohla privolať neúroda. Niekde sú známe povesti, že na Veľký piatok sa otvára zem a vydáva svoje poklady, ktoré môže dostať len statočný a smelý človek čistého srdca.
Biela sobota – gazdinky robili v domácnosti posledné úpravy a chystali slávnostné jedlá. Piekli sa koláče, varilo sa údené mäso či šunka a vajíčka. Chystalo sa jedlo do košíka, ktoré sa nieslo ráno na Veľkonočnú nedeľu na posvätenie do kostola. Dievčatá maľovali vajíčka, chlapci dokončovali korbáče. Rodina cez deň zvyčajne spoločne navštívila Boží hrob v kostole. Prípravy postupne utíchali a nadchádzalo slávenie veľkonočnej vigílie, teda oslava Kristovho zmŕtvychvstania.
Veľkonočná nedeľa – je pre kresťanov na celom svete najväčší sviatok, keďže zmŕtvychvstanie Ježiša Krista pre nich vyjadruje víťazstvo života nad smrťou a nádej na večný život. Gazdiné prinášali na posvätenie jedlá v košíčku pod vyšívaným obrusom: chlieb, šunku, klobásy, maslo, tvaroh, vajíčka, soľ, chren, koláče, fľašu vína či pálenky. Z jedla sa dávalo aj dobytku, aby sa mu dobre darilo. Piekol sa baránok, štrúdle, pletené žemle.
Veľkonočný pondelok – mládenci v skorých ranných hodinách chodievali v skupinách a oblievali mladé dievčatá vodou, aby boli zdravé a krásne. Začínalo sa už skoro ráno na svitaní. Kúpačov potom dievčatá odmenili koláčmi a maľovanými vajíčkami (kraslicami). Popoludní sa už oblievať nepatrilo (hovorilo sa, že to chodia len poščaní). Pri šibaní sa hovorili šibačkové riekanky.

Zaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovať

Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu pri naštudovaní novej choreografie A na Jana, na Janička, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
  
 Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu pri naštudovaní nového programu KORENE, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Folklórne združenie Zemplín a Detský folklórny súbor Zemplínik, ďakuje za vydanie CD, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín, ďakujú mestu Michalovce, zriaďovateľovi Zemplínskemu kultúrnemu centrum a hvezdáreň Michalovce a sponzorom Termostav-Mráz s.r.o., Košice, Sladovňa a.s., Michalovce, Ingema s.r.o., Michalovce ako aj nemenovaným sponzorom, za finančnú podporu v roku 2019, vďaka, ktorej mohla byť zrealizovaná zahraničná prezentácia v Indii.              
                                                              

Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín ďakujú mestu Mestu Michalovce za finančnú podporu doplnenie krojovej výbavy k novopripravovanému programu, ktorý bude uvedený v roku 2021.
   
www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

Rozvrh hodín pre šk. rok 2021/2022
30.08.2021 ...viac

Veľká noc
6.04.2020 ...viac

INDICKÉ ZLATO CESTUJE DOMOV
14.10.2019 ...viac

Dnes je , meniny má